Hlavní organizátor Spoluorganizátoři , autor: Kultura Jablonec, p. o.Partner akce

JAROSLAV HUTKA

, autor: Kultura Jablonec, p. o.
Anotace:Koncert k výročí událostí srpna 1968 na letní scéně Eurocentra. Vstup zdarma.
Místo konání:Eurocentrum Jablonec nad Nisou
Jiráskova 4898/9, Jablonec nad Nisou 46601
Datum konání:20.8.2023 od 15:00 hodin
Tematická kategorie:koncert; Jablonecké tóny
Pořadatel:Kultura Jablonec, p. o.

Podrobný popis:

Jaroslav Hutka je český folkový písničkář, autor slavných protestsongů Havlíčku, Havle a Náměšť. Byl významným představitelem normalizačního disentu. Na konci 60. let začal vystupovat s Vladimírem Veitem, s mladým Petrem Kalandrou, krátce s Vlastou Třešňákem nebo později s Hvězdoněm Cíglerem a dalšími či nakonec se svým vlastním hudebním programem, ve kterém mimo jiné popularizoval moravské lidové písničky. Získal si velké množství příznivců. Několikrát byl vyhodnocen jako písničkář roku. Byl zakladatelem a členem folkového sdružení Šafrán. Nějakou dobu vystupoval společně s kytaristou Štěpánem Rakem nebo s Radimem Hladíkem. Stal se signatářem Charty 77. V roce 1977 se ještě zúčastnil oficiálního festivalu ve slovenském Pezinku, a také III. festivalu druhé kultury na Hrádečku Václava Havla u Trutnova, ale pak už kromě bytů nemohl hrát nikde. Po dlouhodobém tlaku ze strany StB byl v rámci akce Asanace donucen opustit republiku a poté žil 11 let v emigraci v Nizozemí. Po pádu komunistického režimu se 25. listopadu 1989 vrátil a stejného dne již zpíval na manifestaci Občanského fóra na Letenské pláni. Postupem času se z něho stal kritik české postkomunistické demokracie, podobně jako z Karla Kryla. Je členem čestného předsednictva občanského sdružení Společnost pro trvale udržitelný život a Čestné rady sdružení Děti Země. V roce 2000 dostal Cenu ministra životního prostředí. Pravidelně publikuje své kritické fejetony. Podílel se na tvorbě cyklů České televize Příběhy Železné opony a V zajetí železné opony. Od roku 1998 si vydává svou tvorbu sám. Vypaluje si CD na svém domácím počítači, sám si kreslí a tiskne obaly a sám je prodává nebo rozdává na svých koncertech. Svou edici pojmenoval „Samopal“.

load