Závěr Jabloneckých tónů bude na vodní hladině

10.09.2019 - V pátek 13. září se koncertem na mole jablonecké přehrady rozloučí letošní festival Jablonecké tóny. O slavnostní tečku se postarají dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! a soubor Musica Florea pod dirigentskou taktovkou Marka Štryncla. Společně provedou oratorium Georga Fridricha Händela Mesiáš. Koncert začíná ve 20 hodin. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí.

„Vybrané části oratoria přednese 53 dětí koncertního sboru Iuventus, gaude! z jablonecké základní umělecké školy a umělecký doprovod zajistí soubor Musica Florea, který patří ke světové špičce v tzv. poučené interpretaci na dobové hudební nástroje. Provedení bude řídit jeho umělecký vedoucí Marek Štryncl,“ uvádí Vít Rakušan, ředitel Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou, která závěrečný koncert organizuje.

Nejznámější Händelovo oratorium je velmi rozsáhlé a trvá bezmála dvě hodiny. Na koncertě však zazní jen jeho části. „Oratorium je složené z árií, recitativů a sborových částí. Celé jsem pečlivě prošel a vybral celkem devět částí pro sbor,“ vysvětluje sbormistr dětského sboru Tomáš Pospíšil. A tak posluchači na koncertě uslyší předehru, mezihru a několik árií, které vybral Marek Štryncl, dirigent souboru Musica Florea. „Vše jsme sestavili tak, aby celková produkce trvala cca 50 minut a byla pro posluchače vzhledem k prostředí atraktivní,“ říká Pospíšil.

Jablonecký sbor se na koncert připravoval na týdenním soustředění. „Dva dny s ním pracoval také dirigent Marek Štryncl, který dotvářel umělecké pojetí v duchu původní interpretace. Jeho živý a tvořivý přístup byl pro děti velikou školou. Zadostiučiněním pro mě je, že si děti Händelovo dílo skutečně zamilovaly a na provedení se těší nejen kvůli setkání se špičkovými umělci,“ dodává Tomáš Pospíšil.

Překvapivá a slavnostní bude také dramaturgie večera, pokud bude účinkujícím počasí přát a koncert proběhne na vodní hladině. Jestliže bude pršet, přesune se celé dění do kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí. „Ať už se koncert odehraje na vodní hladině, což si všichni moc přejeme, nebo v prostorách kostela na Horním náměstí, jistě to bude nevšední zážitek. Důstojnější tečku jsme si na závěr festivalu Jablonecké tóny nemohli přát,“ předesílá náměstek jabloneckého primátora David Mánek, který nad celým festivalem drží záštitu.

Páteční koncert na mole jablonecké přehrady bude posledním z nabídky letošního hudebního festivalu Jablonecké tóny, který volně navazuje na projekty Město plné tónů a Rok české hudby. Cílem festivalu bylo od května do září oživit ulice Jablonce nad Nisou hudbou různých žánrů. Koncerty se konaly převážně na Mírovém náměstí a letní scéně Eurocentra, a to vždy ve středu, čtvrtek a v neděli, úterky patřily varhanním koncertům v jabloneckých kostelích.

Hlavním organizátorem festivalu Jablonecké tóny je statutární město Jablonec nad Nisou, spoluorganizátory jsou Eurocentrum, Jablonecké kulturní a informační centrum a Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou. Finančním partnerem projektu je společnost KBS Security.

Další informace